top of page

Contact

VCLB regio Genk

Zevenbonderstraat 80

3600 Genk

Tel: 089/ 56.93.20

Website: http://www.vclblimburg.be

Openingsuren

maandag : 8.30 u. – 12.00 u.
andere werkdagen : 8.30 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 17.00 u.

Je CLB helpt

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.


Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (hij wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan naar het CLB…

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

 • als je kind moeite heeft met leren;

 • voor studie- en beroepskeuzehulp;

 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam… ;

 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

 • met vragen over inentingen.

Je kind moet naar het CLB…

 • op medisch onderzoek;

 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

bottom of page