top of page

Visie

De Wonder-wijzer is een kleine, ervaringsgerichte school waar iedereen welkom is. Wij leren voor het leven. We leren samen, hand in hand, om zorg te dragen voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld. In de Wonder-wijzer komt er vanalles op je pad dat jij ook zelf mee richting geeft.

Wie zijn wij?


De Wonder-wijzer is een kleine, ervaringsgerichte basisschool die behoort tot de koepel van onafhankelijke methodescholen ‘FOPEM (Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische, Emancipatorische Methodescholen). Alle FOPEM-scholen streven ernaar bij te dragen aan een rechtvaardige, sociale samenleving.

 

De Wonder-wijzer is een school waar we leren met ons hoofd, ons hart en onze handen. We zijn een open school waar de deuren altijd openstaan. Iedereen is welkom en we tonen dit elke dag! 

“Elke ochtend krijgt mijn kind een vriendelijke goedemorgen van de juf of meester. Iedereen op school kent zijn naam. Als je nieuw bent, heet iedereen je welkom met het Wonder-wijzer lied en als je verjaart, viert heel de school met je mee!” 

 

Iedereen hoort erbij! Dat vinden we belangrijk zodat elk kind zich goed voelt op onze school en tot leren kan komen.

Wie we zijn

Samen school maken met leerlingen, ouders én andere partners, is wat wij doen.

 

Hé jij, kom jij erbij?!

Ons doel

Ons doel: leren voor het leven

Op de Wonder-wijzer leren leerlingen voor het leven. 

 

Langs de ene kant betekent dit dat leren langetermijnwerk is. Wat we leren, is niet enkel om vandaag te onthouden, maar heeft een blijvend effect.

 

Langs de andere kant betekent ‘leren voor het leven’ leren wat je later nodig hebt om positief bij te dragen aan de wereld. Leerlingen leren zorg dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor de aarde. Ze leren dus vandaag om zelf te denken over en werken aan de wereld van morgen. Zo dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling.

 

Hierbij vinden we het volgende belangrijk:

“Een betere wereld begint bij mezelf.” Ook ik kan bijdragen aan een betere wereld.

“Niemand is perfect.” Ik heb een positieve blik en kijk naar wat ik wél al doe en kan. 

WAT we leren

WAT we leren op de Wonder-wijzer

Opdat kinderen ook echt leren voor het leven, zetten we sterk in op het volgende:

 

Zeker zijn

Leerlingen zijn zeker over zichzelf en durven zichzelf tonen:

door te zingen in de kring, door tijdens het toonmoment of vrij podium te laten zien wat ze kunnen, …

Ze ontwikkelen spreekdurf van in de kleuterklas tot in de 3de graad:

 • Jongste kleuters: vertellen in de kring

 • Oudste kleuters: spreken over hun geheime doos in de praatronde

 • 1ste graad: spreken tijdens de kring, de meeneemronde

 • 2de en 3de graad: spreken tijdens de kring, presenteren tijdens de actua- en boekenronde

Zelfstandig zijn

Leerlingen leren zoveel mogelijk zelf te doen. 

 • Vanaf de kleuters werken we aan zelfredzaamheid: zelf de schoenen en jas aan- en uitdoen, drinken nemen, … 

 • Vanaf de 1ste graad krijgen leerlingen klas- en schooltaken zoals het bord vegen, het afval wegbrengen, de dieren eten geven, …

 • Leerlingen leren plannen en gaan om met steeds grotere hoeveelheden taken en huiswerk. 

Tijdens de klas- en schoolraad beslissen leerlingen samen over het reilen en zeilen van de klas en school.

 

De 3de graad zit de schoolraad voor. Zij nemen verslag en zorgen voor een goede opvolging. Vanaf de oudste kleuters nemen alle kinderen deel aan de schoolraad.

"Tell me and I'll forget, teach me and I remember, involve me and I learn."

Zorg dragen

Leerlingen leren zorgen voor zichzelf, elkaar, de natuur. 

 • Voor zichzelf: leerlingen komen op voor zichzelf, ervaren het belang van gezonde voeding tijdens de wekelijkse veggiedag en soepdag, …

 • Voor anderen: oudere kinderen helpen de kleuters, wekelijks maakt een klas soep voor de hele school, de kinderen brengen een bezoekje aan het rusthuis, …

 • Voor de natuur: kinderen brengen veel tijd door in de natuur dankzij ons speelbos en de exploratietochten in het groen. Ze verzorgen de kippen, konijnen en moestuin, rapen zwerfvuil, composteren, …

“De Wonder-wijzer voelt aan als een hechte groep waarin iedereen zorgt voor elkaar. Net zoals familie doet!”

Samenwerken

Leerlingen leren samenwerken tijdens project, ze leggen elkaar de leerstof uit en helpen elkaar tijdens hoekenwerk. Maar ook over klassen heen werken leerlingen samen tijdens de ateliers, met het opruimen van de speelplaats, … 

Kritisch, onderzoekende houding

Leerlingen leren om niet zomaar iets over te nemen, maar kritisch na te denken en zelf te onderzoeken. Ze leren om – beleefd – van mening te verschillen en hierover te spreken. Aan de hand van systeemdenken onderzoeken de leerlingen bijvoorbeeld complexe thema’s tijdens project.

Op de Wonder-wijzer kiezen we er dus voor om kinderen te laten ontwikkelen in totaliteit. Ze leren niet enkel taal en rekenen, maar ze leren ook om zich muzisch te uiten, om creatief te zijn, te bewegen, samen met anderen te leren, te werken, te spelen… We focussen ons eerder op het ontwikkelingsproces dan op het afgewerkte product.

 

Alles wat kinderen leren, krijgt vorm binnen duidelijke grenzen: de eindtermen door de overheid bepaald (www.onderwijsdoelen.be) en de leerplannen van OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) en FOPEM. Het doel voor élk kind is het bereiken van de eindtermen op het einde van het 6de leerjaar.

HOE we leren

HOE we leren op de Wonder-wijzer

 

Wij leren ervaringsgericht

Wat kinderen op de Wonder-wijzer leren, bouwt verder op hun ervaringen, voorkennis en interesses. Op die manier zijn kinderen gemotiveerd om te leren: wat ze leren is betekenisvol voor hen. We gaan zelf ook op zoek naar nieuwe ervaringen: regelmatig verkennen we de wereld rond de school, gaan we op boerderij- (1ste gr), bos- (2de gr) of openluchtklassen (3de gr) en maken we zo het leren rijker.

Leren voor het leven doen we dus zoveel mogelijk in het echte leven. We zoeken en creëren levensechte en betekenisvolle situaties: kinderen bedenken en maken een Halloweenpakket voor de ouders, ze beslissen echt mee tijdens de schoolraad, ze schrijven teksten voor een flyer of toonmoment, … 

 

Projectwerk is belangrijk in onze school: net zoals in het echte leven gaan de kinderen aan de slag met een echte vraag die zij zelf formuleren. De deuren tussen leergebieden en de deuren van de school zwaaien open. We trekken er op uit en halen experts in de klas. Kinderen vergroten hun kennis over de wereld, maar ook hun schrijf-, spreek-, reken-, creatieve-, onderzoeksvaardigheden, ... 

 

Leren in het echte leven legt de lat hoog. Het geeft leerlingen complexe taken waarbij ze heel wat vaardigheden combineren. Fouten maken is dan ook normaal en zien we als dé kans om te leren.

Wij leren al doende

De Wonder-wijzer is een echte doe-school. Leerstof wordt lang niet alleen verwerkt aan de schoolbanken, maar ook door samen uit te proberen, te doen, te experimenteren, te ervaren. Door actief te leren, heeft het leren een blijvend effect.

 

Wij leren samen

Hoewel wij kinderen op hun eigen tempo laten leren, is leren in onze school niet iets dat je alleen doet. Kinderen leren niet alleen van de leraar, integendeel! Ze leren samen en van elkaar. 

 • In de graadklassen leren leerlingen van elkaar tijdens project, taal, spreekrondes, …

 • In de kleinere klassen per leerjaar hebben leraren meer tijd voor elke leerling om te leren rekenen, lezen, Frans te leren, …

 • Met de hele school leren we samen tijdens klasoverstijgende projecten, de schoolraad, de toonmomenten, onze muzische ateliers, …

Over opvoeden

Over opvoeden

De leefregels van onze school zijn onze leidraad. We houden ze beperkt in aantal, maar leven ze – samen met alle leerlingen – consequent na. Uiteraard rekenen we erop dat ook ouders het belang van deze leefregels mee onderschrijven naar hun kind toe.

De Wonder-wijzer is niet-confessioneel: we kiezen niet voor een bepaalde religieuze overtuiging. Kinderen leren respect op te brengen voor elkaars geloof. Cultuurbeschouwing zit daarentegen verweven in de dagelijkse klaspraktijk.

Over zorg

Over zorg

 

Omdat de Wonder-wijzer een kleine school is, is de zorg voor elk kind de verantwoordelijkheid van het hele team. Elke leraar kent elk kind. Leraren delen vlot informatie wat zorgt voor stabiliteit en continuïteit voor elk kind.

 

Daarnaast wordt zorg in onze school waar mogelijk geïntegreerd in de gewone lessen. Dankzij differentiatie in de klas krijgt een kind meer herhaling of net meer uitdaging. Dankzij co-teaching staan leraren regelmatig samen voor de klas of neemt een (zorg)leraar een groepje apart.

 

Indien nodig betrekken we partners, zoals de ouders, het CLB, de logopediste, het ondersteuningsnetwerk, … om elk kind zorg op maat te bieden.

Over engagement

Over engagement

 

Elke Wonder-wijzer – leerling, leraar of ouder – neemt engagement op.

 

Als school engageren we ons om positief bij te dragen aan een wereld waarin we zorgen voor anderen en de natuur. We verkiezen hierbij duurzame initiatieven (in plaats van eenmalige acties) waarbij kinderen leren voor de lange termijn in een levensecht kader.

 • we zamelen in samenwerking met de Sint-Vincentiusvereniging kledij, speelgoed en andere zaken in voor gezinnen die het nodig hebben.

 • we gaan met natuurvereniging Orchis op pad voor snoei- en andere werken.

 • we bezoeken bewoners van het rusthuis.

 • we rapen, sorteren en recycleren afval.

 • we kiezen voor een wekelijkse veggiedag.

 • we houden van seizoensgebonden groenten en fruit, als het kan uit onze eigen moestuin.

 • we kiezen voor milieuvriendelijke producten en groene (zonne-)energie.

 • we nemen deel aan activiteiten van de gemeente, zoals de klimaatconferentie of de kindergemeenteraad.

 • we kiezen voor de fiets, bus of trein als het kan.

 • ...

Daarnaast engageert elke leraar zich voor het pedagogisch project van de school en voor het creëren van de best mogelijke leerkansen voor elk kind.

 

Maar ook het engagement van ouders is nodig om onze schoolwerking te laten slagen:

 • Ouders verrijken het leren door in de klas mee te lezen, ateliers te begeleiden, projecten invulling te geven, te vertellen over hun eigen leefwereld, soep te maken, …

 • Ouders verlichten de werklast van leraren door te helpen poetsen en het graadfeest van hun kind mee te ondersteunen.

Het engagement van ouders komt in alle vormen en kleuren en is erg divers. Maar elke ouder maakt samen met ons school, waar elk kind de vruchten van plukt.

Kom je graag meer te weten over onze visie?
Lees onderstaande tekst of neem contact op met ons!

bottom of page