top of page

Ouderparticipatie

Zonder ouderparticipatie kan onze school niet bestaan. De engagementen waar veel ouders zich voor inzetten bieden een waardevolle en noodzakelijke toevoeging aan de activiteiten op en om het schoolplein.

 • Ouders verrijken het leren door in de klas mee te lezen, ateliers te begeleiden, projecten invulling te geven, te vertellen over hun eigen leefwereld of beroep, soep te maken, …

 • Alle ouders verlichten en verdelen de werklast door te helpen poetsen en het graadfeest van hun kind mee te ondersteunen.

 • Ouders nemen – naar eigen mogelijkheid - deel aan een werkgroep: de kluswerkgroep, de werkgroep DOOS (Duurzame Ontwikkeling Op School), werkgroep ouderparticipatie, …

Het engagement van ouders komt in alle vormen en kleuren en is erg divers. Maar elke ouder maakt samen met ons school, waar elk kind de vruchten van plukt.

Waarom voor school?

Samen school maken heeft voor onze school een groot aantal voordelen:

 • Ouders die helpen met poetsen en klussen, zorgen ervoor dat we intensiever met kinderen kunnen omgaan. We houden extra geld over voor uitstappen en andere leeractiviteiten.

 • Kinderen leren ervaringsgericht van ouders die vertellen over hun leefwereld, beroep, cultuur, … Zo leren kinderen niet gewoon uit boekjes, maar uit het echte leven.

 • De betrokkenheid van ouders in werkgroepen zorgt ervoor dat we heel veel kunnen organiseren. Alle uitstappen, feesten, … geven een fijne huiselijke sfeer rondom de school.

Waarom voor ouders?

Ook voor ouders heeft het samen school maken veel voordelen:

 • Als je in de klas van je kind komt helpen of poetsen, zie je waar je kind mee bezig is. Je hebt een betere kijk op wat er op school gebeurt. Hierdoor heb je als ouder veel meer mogelijkheden om met je kind te praten over wat hij op school meemaakt.

 • Je vergroot de band met de leerkrachten, zodat het veel gemakkelijker is om vragen te stellen of opmerkingen te maken over het wel en wee van je kind in de klas.

 • Veel vriendschappen zijn al gesmeed aan de schoolpoort en tijdens het klussen of poetsen van de school, of in de werkgroepen. Je hebt een gezamenlijk doel en gezamenlijke interesses… Anders zou je kind ten slotte niet hier op school zitten!

Waarom voor kinderen?

Uiteindelijk doen we het allemaal voor de kinderen. Onze kinderen zitten de helft van hun jonge, wakkere leven bij ons op school. Dan moeten we zeker zorg voor dragen dat onze kinderen gelukkig zijn!

 • We houden meer middelen over om kleine klassen te garanderen en meer uitstappen te maken. Dit komt ten goede aan de beleving van het kind en daarmee aan de kwaliteit van leren.

 • Kinderen zijn trots als hun ouders meehelpen in de klas of school betrokken zijn. “Kijk! Deze kast is door mijn mama gemaakt!” “Mijn papa heeft afgelopen weekeinde de school mee gepoetst! Schoon, hè?” “Mijn mama kookt heel lekker, ze komt vrijdag soep koken met onze klas!”.

 • Kinderen vinden het fijn als papa of mama komt vertellen in de klas wat ze voor werk doen en wat dat betekent voor de maatschappij. Elk beroep sluit wel aan bij een thema dat aan bod komt in de basisschool. Kom zeker langs! ​

bottom of page