top of page

Een Groene Speelplaats voor een Groene School 
 
De Wonder-wijzer is een MOS-school en draagt dat label met trots! Dat wil ook zeggen dat we veel waarde hechten aan ecologisch bewustzijn. Zo investeerden we in het verleden al in zonnepanelen, LED-verlichting in het hele gebouw en regenwaterputten om op een duurzame manier met water om te gaan.  
Vanuit ons pedagogisch project proberen we onze kinderen de juiste normen een waarden bij te brengen rond het vermijden, recycleren en sorteren van afval, kiezen voor biologische en lokale producten, samenleven met en zorg dragen voor natuur en dieren, … 
 
Het vergroenen van onze speelplaats was dan ook een logische volgende stap in ons beleid rond duurzaamheid. Op die manier willen we zorgen voor meer biodiversiteit in onze schoolomgeving en verzekeren we een betere infiltratie van regenwater in de bodem. 
 
Daarnaast moet onze speelplaats een plek zijn waar kinderen enerzijds hun energie kwijt kunnen, maar anderzijds de ruimte krijgen om hun creativiteit de vrije loop te laten. Onze speelplaats is zo ontworpen dat kinderen zich motorisch, sociaal, emotioneel, zintuigelijk en creatief zullen kunnen ontwikkelen met een hart voor de natuur. 
Onze schooldieren en de moestuin blijven hun plaats behouden op onze nieuwe speelplaats. 
 
Het idee van een groene speelplaats was een droom die al lang leefde binnen onze school, maar werd eerder nog niet gerealiseerd omwille van praktische en financiële redenen. In de eerste corona-lockdown in het voorjaar van 2020, toen de school enkel open was voor noodopvang, is die droom beginnen bloeien. Enkele leerkrachten engageerden zich tot een werkgroepje en klopten aan bij MOS-Limburg. Daar werden we onder de vleugels genomen door Karel Coenen. Hij begeleide ons in het realiseren van onze droom: van het concretiseren van een visie, het uitwerken van een educatief plan, het uitzetten van een participatief netwerk (van ouders, organisaties in de buurt, de gemeente, …), het zoeken van een groenontwerper tot het indienen van een subsidieaanvraag bij Provincie Limburg. 
De wensen en dromen van het team, de kinderen en de ouders werden gebundeld tot ‘onze ideale speelplaats’. 
 
Uiteindelijk werd de plannen van onze groene speelplaats ontworpen door Kris Schurmans: een groenontwerper met veel ervaring in vergroeningsprojecten voor scholen, een groot hart voor natuur, expertise in inheemse flora, interesse in de ontwikkeling van kinderen en een luisterend oor voor alle wensen. De klik was er dus onmiddellijk en de samenwerking verliep soepel. 
 
In het voorjaar van 2022 kregen we dan ook het heugelijke nieuws dat Provincie Limburg ons de ‘subsidiëring van vergroeningsprojecten van schooldomeinen’ t.w.v. € 15 000 heeft toegekend. De jury was lovend over de grote oppervlakte ontharding die we zouden realiseren (meer dan 600m2!) en de aanpak op vlak van participatie. 

Daarnaast konden we rekenen op een financiële steun van Cera. Dit omdat we een project uitwerkten waar samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen centraal staan.

 
De 1ste fase van de werken werd uitgevoerd de zomer van 2022. In deze fase gebeurde de ontharding en werden de grote vormen van de speelplaats ontworpen.
 
Gelukkig konden we rekenen op gemeente Zutendaal. Zij ondersteunden de werken op onze speelplaats actief in de vorm van mankracht, machines en transport. Zonder deze hulp, moesten we onze dromen waarschijnlijk voor een groot deel inperken. 
 
De samenwerking tussen natuurvereniging Orchis en onze school, zal ook voor onze speelplaats bepaalde voordelen opleveren. Zo kunnen we stammen van omgevallen bomen krijgen om speelmogelijkheden te creëren op onze speelplaats. Daarnaast kunnen we het hakselhout dat zij overhouden na snoeiwerken gebruiken als bodembedekker op onze speelplaats. 
 
In onze school is ouderparticipatie van cruciaal belang. In de zomervakantie staken ouders en het team samen de handen uit de mouwen om de eerste fase af te werken. 
 
De 2de fase zal dan vooral betrekking hebben op het aanplanten van extra bomen, struiken en planten. Deze fase staat gepland in het najaar van 2022. 
 

 


Onze partners: 
 


 

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

bottom of page