Een Groene Speelplaats voor een Groene School 
 
De Wonder-wijzer is een MOS-school en draagt dat label met trots! Dat wil ook zeggen dat we veel waarde hechten aan ecologisch bewustzijn. Zo investeerden we in het verleden al in zonnepanelen, LED-verlichting in het hele gebouw en regenwaterputten om op een duurzame manier met water om te gaan.  
Vanuit ons pedagogisch project proberen we onze kinderen de juiste normen een waarden bij te brengen rond het vermijden, recycleren en sorteren van afval, kiezen voor biologische en lokale producten, samenleven met en zorg dragen voor natuur en dieren, … 
 
Het vergroenen van onze - op dit moment nog – grotendeels verharde speelplaats is een logische volgende stap in ons beleid rond duurzaamheid. Op die manier willen we zorgen voor meer biodiversiteit in onze schoolomgeving en verzekeren we een betere infiltratie van regenwater in de bodem. 
 
Daarnaast willen we van de speelplaats een plek maken waar kinderen enerzijds hun energie kwijt kunnen, maar anderzijds hun de ruimte bieden om hun creativiteit de vrije loop te laten. De plannen van onze speelplaats zijn zo ontwerpen dat kinderen zich motorisch, sociaal, emotioneel, zintuigelijk en creatief zullen kunnen ontwikkelen met een hart voor de natuur. 
Onze schooldieren en de moestuin zullen uiteraard bewaard blijven in onze nieuwe speelplaats. 
 
Het idee van een groene speelplaats is een droom die al lang leefde binnen onze school, maar tot hiertoe nog niet werd gerealiseerd omwille van praktische en financiële redenen. In de eerste corona-lockdown in het voorjaar van 2020, toen de school enkel open was voor noodopvang, is die droom beginnen bloeien. Enkele leerkrachten engageerden zich tot een werkgroepje en klopten aan bij MOS-Limburg. Daar werden we onder de vleugels genomen door Karel Coenen. Hij begeleide ons in het realiseren van onze droom: van het concretiseren van een visie, het uitwerken van een educatief plan, het uitzetten van een participatief netwerk (van ouders, organisaties in de buurt, de gemeente, …), het zoeken van een landschapsarchitect tot het indienen van een subsidieaanvraag bij Provincie Limburg. 
De wensen en dromen van het team, de kinderen en de ouders werden gebundeld tot ‘onze ideale speelplaats’. 
 
Uiteindelijk werd de plannen van onze groene speelplaats ontworpen door Kris Schurmans: een landschapsarchitect met veel ervaring in vergroeningsprojecten voor scholen, een groot hart voor natuur, expertise in inheemse flora, interesse in de ontwikkeling van kinderen en een luisterend oor naar alle wensen. De klik was er dus onmiddellijk en de samenwerking verliep soepel. 
 
In het voorjaar van 2022 kregen we dan ook het heugelijke nieuws dat Provincie Limburg ons de ‘subsidiëring van vergroeningsprojecten van schooldomeinen’ t.w.v. € 15 000 heeft toegekend. De jury was lovend over de grote oppervlakte ontharding die we zullen realiseren (meer dan 600m2!) en de aanpak op vlak van participatie. 
 
De 1ste fase van de werken staat gepland in de zomer van 2022. In deze fase zal de ontharding gebeuren en worden de grote lijnen van de speelplaats uitgezet. 
 
Gelukkig kunnen we rekenen op gemeente Zutendaal. Zij zullen de werken op onze speelplaats actief ondersteunen in de vorm van mankracht, machines en transport. Zonder deze hulp, zouden we onze dromen waarschijnlijk voor een groot deel moeten inperken. 
 
De samenwerking tussen natuurvereniging Orchis en onze school, zal ook voor onze speelplaats bepaalde voordelen opleveren. Zo kunnen we stammen van omgevallen bomen krijgen om speelmogelijkheden te creëren op onze speelplaats. Daarnaast kunnen we het hakselhout dat zij overhouden na snoeiwerken gebruiken als bodembedekker op onze speelplaats. 
 
In onze school is ouderparticipatie van cruciaal belang. In de zomervakantie zullen ouders en het team samen de handen uit de mouwen steken om de eerste fase af te werken. 
 
De 2de fase zal dan vooral betrekking hebben op het aanplanten van extra bomen, struiken en planten. Deze fase staat gepland in het najaar van 2022. 
 

 


Onze partners: 
  

Detail heuvel 1024_1
Detail heuvel 1024_1

press to zoom
Schets overzicht speelplaats1024_1
Schets overzicht speelplaats1024_1

press to zoom
Wonderwijzer ontwerp
Wonderwijzer ontwerp

press to zoom
Detail heuvel 1024_1
Detail heuvel 1024_1

press to zoom
1/5

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.