top of page

D.O.O.S. 

De werkgroep D.O.O.S. werkt aan Duurzame Ontwikkeling Op School. Een groep van ouders ondersteunt het team en de leerlingen in het uitwerken van ideeën. Zo bouwen ze mee aan de schoolvisie.

De werkgroep werkt rond verschillende thema's:

 • nieuw leven geven

 • voeding

 • natuur

Nieuw leven geven

Via verschillende initiatieven krijgen oude spullen een nieuw leven. We hebben daarbij twee grote doelen: een steentje bijdragen aan het behoud van onze planeet door spullen te hergebruiken en tegelijkertijd het welzijn van alle kinderen en ouders in onze gemeenschap verbeteren.

Inzameling: praktisch

WAT zamelen we in?

 • speelgoed en babymaterialen

 • verzorgde kledij (niet van oudere personen)

 • baby- en kinderkleding

 • winterkleding

 • kleine huisraad

 • beddengoed

 • bad- en keukenhanddoeken

Al het materiaal dat we inzamelen is volledig, proper en niet defect.

 

Sommige spullen zamelen we niet in omdat Sint-Vincentius voor hun doelgroep hier geen nood aan heeft: 

 • meubilair

 • kledij voor oudere personen

WANNEER zamelen we in?

 • tijdens de week na élke schoolvakantie (met uitzondering van de kerstvakantie: we zamelen in voor de kerstvakantie).

 • bij het afzetten of ophalen van de kinderen of tijdens de schooluren

WAAR zamelen we in?

 • in de garage

 • aan het onthaal

 • graag in kartonnen dozen, winkel- of sporttassen (liefst geen plastic tassen)

 

WAAR gaan jouw spullen naartoe?

 • Het grootste deel wordt opgehaald door de Vincentiusvergeniging van Genk. Gezinnen die het minder goed hebben, kunnen hier kosteloos spullen afhalen.

 • Speelgoed kan gebruikt worden voor de Sintverkoop, t.v.v. de werking van de school.

 • Kerstspullen kunnen gebruikt worden voor de kerstmarkt, t.v.v. de werking van de school.

 • Daarnaast zamelen we apart in voor de garageverkoop in april.

 • Tot slot zullen we binnenkort een ruilkast hebben. Ook daar kunnen spullen gratis weggegeven (en geruild!) worden.

(Praktische info over deze initiatieven vind je bij 'evenementen'.)

Vincentiusvereniging

Heel het schooljaar zamelt de Wonder-wijzer zamelt kleren, schoenen, voeding, speelgoed, … in voor gezinnen die het minder goed hebben. Hiervoor werken we samen met de Vincentiusvereniging van Genk. De leerlingen van de Wonder-wijzer vertellen jullie in onderstaande flyer wat we nodig hebben om deze inzameling te realiseren, én welke positieve gevolgen dit allemaal heeft. Als dat niet genoeg redenen zijn om samen te werken!

Sintverkoop

In november kan je online speelgoed aankopen voor een prikje, via https://garageverkoopzutendaal.be/verkoop.html. Je steunt hiermee de werking van de school én je draagt bij aan een kleinere afvalberg.

Al het speelgoed dat compleet, proper en niet defect is, kan je doneren. Wij geven het graag door aan kinderen die er opnieuw veel plezier aan beleven.

Speelgoed dat na 6 december niet verkocht is, geven we alsnog een tweede leven via de Vincentiusvereniging van Genk.

Kerstmarkt

In december kan je kerstspullen aankopen tijdens ‘Winter op het schoolplein’. Je zorgt voor een gezellige kerstsfeer zonder de afvalberg te vergroten!

Garageverkoop

In april organiseren we een garageverkoop in Zutendaal waaraan iedereen kan deelnemen.

Voeding

Waar mogelijk stimuleren we tijdens activiteiten de aankoop van Fair Trade producten. Op die manier steunen we eerlijke handel.

Daarnaast is het op school elke donderdag veggiedag. De kinderen leerden meer over gezonde, duurzame voeding tijdens een project met heel de school. Iedereen doet zijn best om zijn steentje bij te dragen!

Natuur

Natuur is een belangrijk thema in de Wonder-wijzer. De werkgroep D.O.O.S. ondersteunt dit door het organiseren van activiteiten in samenwerking met Orchis, zoals bijvoorbeeld snoeiwerken.

bottom of page